Article direkte bruger 1.1
Article direkte brugerinput 1.2

Direkte brugerinput

Få værdifulde indblik i en gruppe interessenters oplevelser over et længere forløb, uden at du selv skal være til stede - stil en lille konkret opgave til brugeren.

Brugerne inviteres til at fremstille deres oplevelser, og dermed kan du få et godt indblik i aspekter af deres hverdag, holdninger og værdier. Samtidig får du et visuelt materiale, der fungerer som et udtryk for brugernes egne oplevelser og vinkler på undersøgelsesfeltet, som så både kan danne afsæt for idéudvikling og workshops.

Sådan gør du

  1. Formuler spørgsmål, I gerne vil have brugerens oplevelse af. Eksempelvis til personalet på et plejehjem: ”Hvordan oplever du livskvalitet for de ældre?”.

  2. Stil en enkel opgave, vær tydelig om tidsrammen, og giv et brev med konkrete spørgsmål med, som de skal besvare. Eksempelvis: ”Tag under din kommende arbejdsuge billeder af, hvad du oplever som livskvalitet for de ældre. Optag også gerne video af særlige øjeblikke, der fanger livskvalitet på plejehjemmet”.

  3. Aftal, hvordan I følger op, så du kan få brugerens egne ord på, hvorfor de eksempelvis har taget et bestemt billede.

Materialer

Kamera/smartphone
Jeres lille opgave

Print metode text

Luk