Article mindlab iteration1

Effekt fokus

Succesfulde resultater kræver, at man gør sig klart, hvordan man vil få udvikling til at blive til virkelighed - hvordan man vil gøre plads til den ønskede praksisændring.

Vi forstår implementering som en cirkulær proces, hvor vi løbende forholder os til, om praksisændringen sker, og om den skaber den ønskede effekt. Det gør vi med øje for den politiske hensigt bag projektet og med respekt for arbejdsgangene i den pågældende organisation.

At sørge for at en service, lovgivning eller reform skaber den ønskede forandring, kræver at projektarbejdet foregår i samspillet mellem policy og praksis. Effekt kommer gennem analyse, afprøvning og dynamisk læring - implementering sker løbende og tilpasses undervejs.

Inden I lancerer et projekt, formuler gerne, hvilke tegn på succes, der vil være synlige, når jeres projekt er implementeret.

Luk