Film & lyd

Præsentation af borgernes virkelige oplevelser skaber indlevelse hos beslutningstagerne, og er et stærkt afsæt for at udvikle bedre idéer i workshops. Arbejdet i ministerier er ofte fuld af abstraktion, og møder der forbliver abstrakte, og det kommer der sjældent konkrete løsninger ud af. Borgernes historier skal dog ikke ses som en modsætning til kvantitativ data, faktisk kan I med fordel præsentere begge dele i en workshop.

Vores erfaring med at anvende korte lyd- eller filmklip er; at de altid kalder på empati, engagement og handlekraft, og er en rigtig god måde at få deltagere i en workshop til at kunne diskutere omkring et emne og dernæst tænke i konkrete løsninger. Borgernes oplevelser tvinger os nemlig til at tænke konkret frem for abstrakt, og det er der brug for, når der skal udvikles effektfulde løsninger.

Sådan gør du

 1. Produktion
  Vi anbefaler, at I primært arbejder med smartphones til at formidle enkle statements fra slutbrugerne, da de er simple at betjene. Efter et interview kan I bede jeres slutbruger, om at gentage et eller flere hovedpointer, imens I optager det. I kan også optage hele interviewet på lyd eller film. Men det kræver mere efterbearbejdning.

  Planlægger I at producere en mere avanceret film, med flere medvirkende og derfor kendskab til redigeringsprogrammer, er I velkomne til at kontakte os eller en anden aktør, som kan udføre den tekniske del af film-/lydklippet for jer. Vi kan også hjælpe jer med at finde et egnet produktionsselskab.

 2. Forbered dig på dine interviews
  Se mere om under metoden interviews
  Forbered Jer på hvilke kerneudfordringer der med fordel kan præsenteres, som lyd- eller filmklip?

 3. Udvælg medvirkende borgere eller virksomheder.

 4. Tænk på location, hvor underbygges pointerne bedst?

Print metode text

Tips

Fordelen ved film er, at man her kan vise en kontekst eller en adfærd visuelt. Fordelen ved et lydklip er, at lytterne ikke lader sig forstyrre af udseende eller andre visuelle forstyrrelser – og at borgeren kan være (forholdsvist) anonym i klippet.

Husk at de medvirkende skal svare i hele sætninger, som modtageren efterfølgende vil kunne forstå, uden jeres spørgsmål.

Forberedelse

Målgruppe
Interview

Opfølgning

Workshop

Luk