Article find tema 1.1
Article find temaer 1.3
Article find temaer 1.4
Article find temaer 1.5

Mønstergenkendelse

Du har indsamlet en mængde data eventuelt fra interviews, og skal nu strukturere din viden og identificere mønstre, der dækker centrale temaer, så dine data kan formidles klart.

Metoden er værdifuld, fordi den tager udgangspunkt i og fastholder det, der er blevet observeret i den ”virkelige” verden. Denne metode foregår ”nede-fra-og-op” og tager udgangspunkt i brugerens udsagn og egne iagttagelser eventuelt fra interviews, for herefter at strukturere udsagnene på tværs og finde mønstre i datamaterialet. Mønstrene skal identificere temaer/hovedkonklusioner, der kan idégenereres på.

Sådan gør du

 1. Fortæl om centrale iagttagelser fra mødet med brugeren på baggrund af dine feltnoter. En iagttagelse kan være: ”Julie mener hun må tjene op mod 40.000 ud over eget erhverv, som ikke er skattepligtigt” Brug også gerne citater fra brugerne. I kan også spille udvalgte klip fra interviews. Hvis I har billeder fra felten, så print dem ud, og sæt dem op – det skaber indlevelse.

  I har ti minutter til at forklare hver bruger. Sørg for at holde tiden.

  De andre i gruppen skribler løs på post-it med analytiske udsagn og perspektiver, der falder dem ind, mens der fortælles. Bare skriv løs. Sørg for kun at skrive én pointe på hver post-it, da de skal kunne flyttes rundt.

  Post-it’s sættes på flip-over inden næste brugerpræsentation.

 2. Se nu på tværs af alle de udsagn, som I har skrevet på post-it’s, og udfyld skabelonen.
  Eksempel med udsagn, der kan samles på tværs:

  • ”Det er ikke blot en økonomisk transaktion men også en social”.

  • ”En social kontakt som forpligter både bruger og udbyder til at passe på det der deles”.

  • ”Både bruger og udbyder understreger at deleøkonomisk univers bygger på en social kontrakt”.

  Saml dem i mønstre, så post-it’s, der berører det samme tema, klumpes sammen.

 3. Giv mønsteret en tematisk overskrift, der identificerer og opsummerer en hovedkonklusion. Eksempelvis: ”Den Sociale Kontrakt”

 4. Slut med mindst tre hovedkonklusioner.

Materialer

Print skabelonen Find tema
Post-it
Tusser
Flip-over
Billeder/citater fra felten

Print metode text

Luk