Article forandrindplan 1.1
Article forandringsplan 1.5

Forandringsteori

En forandringsplan skaber overblik over sammenhængene mellem det, man gør - og det, man gerne vil opnå.

Forandringsplanen kan eksempelvis hjælpe til at afdække, hvordan en nuværende indsats er organiseret, til at tjekke om nye idéer hænger logisk sammen eller til at undersøge om en handling vil give effekt på kort og lang sigt. Metoden kan også bidrage til at nytænke en indsats fuldstændig, og fra starten hjælpe til at fokusere på de store spørgsmål om, hvad projektet skal bidrage til af større forandring.

Vi har god erfaring med at bruge forandringsplanen som et gennemgående værktøj til projektstyring fordi den sikrer det rigtige fokus og hjælper os med at stille gode udviklingsspørgsmål.

Sådan gør du

 1. Book et møde på mindst nogle timer, hvor relevante aktører med godt kendskab til den pågældende indsats deltager. Print forandringsplan-skabelonen eller skriv den selv og brug den som omdrejningspunkt. I det følgende eksempel arbejder vi fra effekter til ressourcer, men I kan også starte med ressourcer mod effekter.

 2. Skriv, hvilke effekter indsatsen skal skabe på post-it’s. Skriv også gerne, hvordan effekterne måles.
  Effekter er resultater af en indsats, og derfor et udtryk for den forandring, der sker i verden, når den offentliges indsats er i gang (fx flere i beskæftigelse).

  Sæt post-it’s på pdf’en under effekter – diskuter, hvilke effekter, der er henholdsvis kort- og langsigtede.

 3. Beskriv, hvilke resultater der fører til de ønskede effekter. Eksempelvis “Virksomheder får medarbejdere med kvalificeret baggrund”. Vær opmærksom på, om der indgår flere forskellige resultater i indsatsen.
  Skriv resultaterne på post-it’s, og sæt dem på skabelonen (se foto).
  Tegn forbindelseslinjer mellem effekter og resultater – hvilke resultater går forud for en given effekt?

 4. Skriv, hvilke aktiviteter (handlinger, vejledning, kontaktforløb eller kontrolbesøg) indsatsen består af på post-it’s.
  Har vi tænkt alle relevante aktiviteter ind? Hvis der er aktiviteter, som udføres af andre, bør I også overveje at skrive dem på. Tegn forbindelser mellem aktiviteter og resultater.

 5. List de endelige ressourcer (inputs som finansiering, mennesker, bygninger, it, mv.), som bliver anvendt for at gennemføre aktiviteterne. Hæng post-it’s med ressourcerne yderst til venstre. Forbind igen input med aktiviteter.

 6. Udpeg de kritiske antagelser og forudsætninger, som teorien hviler på, og list dem op. Eksempelvis: ”Vi antager, at vi har tilstrækkeligt mange ledige med de kvalifikationer virksomhederne efterspørger”.

 7. Arbejdet med forandringsplanen. Du er nu klar til at arbejde med din forandringsplan. Hvilke spørgsmål danner din forandringsplan afsæt for at se på og hvordan vil I arbejde videre med nye aktiviteter og ressourcer?

Materialer

Print skabelonen Forandringsplan (A3)
Post-it’s
Tusser

Print metode text

Tips

Du kan naturligvis også bare bruge forandringsplan-skabelonen som model og skrive overskrifterne på en flip-over eller på post-it’s, der opsættes op på en væg.

Luk