Article praksistjek 1.1
Article praksistjek 1.3
Article praksistjek 1.5

Praksistjek

Et praksistjek er et øjebliksbillede af, hvordan initiativer fortolkes og bliver omsat til praksis af modtagerne et umiddelbart indblik i en gruppe borgere eller interessenters hverdag, før et nyt tiltag tilrettelægges.

Der er mange måder at sikre, at man er i sync med slutbrugerne, det kan være en telefonsamtale, et fokusgruppemøde, besøge praktikerne - en af de metoder vi bruger er: deltagerobservation, som er en hurtig måde at få et nuanceret praksistjek på, og som kan give dig viden, der efterfølgende kan spare dig en masse research, ved at gøre det kommende arbejde langt mere konkret og virkelighedsnært.

Sådan gør du

  1. Lav en aftale med en relevant person fra din målgruppe i et bestemt tidsrum eller under en bestemt offentlig service. Fortæl brugeren, hvorfor og hvordan du ønsker at observere en given situation, eksempelvis når brugeren mødes med sin sagsbehandler.

  2. Forberedelse - sæt dig ind i konteksten. Er der noget særligt, du skal være opmærksom på?

  3. Når du møder op - forklar igen, hvorfor du er der, og hvad du vil bruge dette praksistjek til.

  4. Følg din bruger, og spørg ind til handlinger for at få uddybet, hvorfor brugeren gør, som de gør – og observer stemningen og omgivelserne.

  5. Notér, hvad der helt konkret sker: ”Martin står ved køkkenbordet og åbner et brev fra A-kassen om indkaldelse til samtale”. Vær helt konkret med angivelser af handlinger, steder og tidspunkter.

Notér, hvilken stemning der præger handlingerne: ”Der er umiddelbart en god atmosfære, i A-kassens reception”. Beskriv det, der falder dig ind – ”der er mange ringbind, folk hilser på hinanden”.

Notér, hvilke umiddelbare reflektioner/tanker du har om handlingerne. ”Sagsbehandleren virker venlig, men en smule bedrevidende”.
Husk at beskrive dine reflektioner løbende, det gør dine iagttagelser skarpere og nemmere at arbejde med. Du kan tage udgangspunkt i skabelonen Praksistjek.

Vi bruger ofte smartphone til at optage lyd eller video af udvalgte handlinger. Dog er det altid en god idé allerede fra starten, at spørge om det er okay for alle parter, og fortælle hvordan materialet skal bruges.

Materialer

Print skabelonen Praksistjek
Notesblok
Evt. kamera/smartphone

Print metode text

Tips

Klæd dig på, så du passer ind.
Find også et passende og diskret format at tage noter på.

Luk