Proces

Hvordan tilrettelægger I en proces, så I kan få mest muligt ud af den tid og de ressourcer, der er blevet sat af til projektet?

I MindLab har vi ikke ét fast sæt af metoder, som vi bruger i alle projekter. Det rette metodevalg afhænger af projektets størrelse og formål. Vi går dog til alle projekter med det samme mindset, som du kan læse om her.

Metoderne er præsenteret i den rækkefølge, som de typisk vil blive anvendt i et projekt. Øverst er der markeret, hvor i processen metoderne er mest anvendelige ud fra kategorierne Research, Analyse, Ide-udvikling, Test og Implementering. Under hver metode kan du desuden se forslag til, hvilke metoder du kan bruge før og efter den valgte metode.

Alle store udviklingsprojekter i den offenlige sektor har det tilfælles, at de er komplekse og meget nuancerede. Derfor vil der aldrig være en enkelt og enkel løsning, der kan håndtere hele problemet. Derfor må vi væk fra skrivebordet og ud i marken for at få flere perspektiver på og indblik i, hvad vi arbejder med. Ydermere kan vi invitere borgere eller virksomheder til at kvalificere og teste foreløbige idéer: Hvem er begejstrede for projektet, og hvem vil sikre, at det kan blive virkelighed, når det er færdigudviklet?
Vores erfaring er, at visuelle og håndgribelige metoder, research og test med slutbrugerne skaber motivation og grobund for mere modige og præcise ideer hos projektgruppen.

Er du en del af vores ejerkreds, er du altid velkommen til at ringe og få sparring på jeres udviklingsproces.

Luk