Projektfokusering

Godt begyndt er som bekendt halvt fuldendt - og vores erfaring er, at det er afgørende for ethvert projekts succes at få formuleret en god, skarp problemformulering tidligt.

Derfor giver det mening at investere i at skabe fælles fodslag om, hvorfor projektet er meningsfyldt, og hvordan det skal udføres, når projektet skal startes op.

Metoden her udfordrer projektgruppens forståelser, så I når en fælles forståelse af udgangspunktet for projektet. Øvelsen er at beskrive sammenhængene i projektets problemstilling, og med et velbeskrevet "problemtræ" er projektgruppen klar til at formulere projektets mål og formål fra en klar, fælles forståelse.

Sådan gør du

En projektworkshop tilrettelægges med udgangspunkt i spørgsmål, der kan afdække problemfeltet. Projektfokuseringen sker i to dele: Første del afdækker de problemantagelser, projektgruppen har, mens anden del fokuserer på viden og forandring.

  1. Hvad ved vi I forvejen om området – og hvad tror vi, problemet er?

  2. Hvad tror vi er årsagen til problemet – og hvad ved vi på nuværende tidspunkt ikke, som kræver ekstra undersøgelse?

  3. Hvad er konsekvensen af problemet fra vores perspektiv – fra brugerens perspektiv?

Projektgruppen diskuterer de tre spørgsmål og skriver på post-it’s undervejs, som placeres på problemtræet. Svarene – og sammenhængene - diskuteres i hele gruppen.

I kan med fordel (særligt, hvis I er en stor gruppe) lave en ”station” med hvert spørgsmål, så grupperne fysisk bevæger sig rundt og diskuterer hvert spørgsmål for sig. Det gør også tidsstyringen nemmere.

Sørg undervejs for at skrive temaer, enighed, udfordringer og beslutninger ned – gerne på en flip-over, så det er let at tage med ud efterfølgende.

Materialer

Print skabelonen Problemtræ eller Issue mapping
Tusser
Post-it’s

Print metode text

Tips

Du kan også bruge problemtræ-skabelonen som model og skrive overskrifterne på en flip-over eller på post-it’s der opsættes op på en væg.

Luk