Projektrejse

En projektrejse er en enkel og visuel måde at beskrive et projektforløb på. I MindLab bruger vi projektrejsen til at skabe en fælles dialog om et projekt eller forløb, og vi bruger den både til klassisk projektevaluering, til at kortlægge læring og til at få overblik over komplekse organisatoriske udfordringer.

Vores erfaring er, at projektrejsen giver et visuelt overblik, der gør det muligt at få øje på uudnyttede potentialer eller sammenhænge, man ellers ikke har set. Ofte giver projektrejserne os vigtige indsigter, som vi kan bruge i vores videre arbejde.

Metoden er også velegnet til at have en dialog på tværs af samarbejdspartnere, hvor det så kan vise sig at forskellige partere måske har oplevet et forløb ganske forskelligt. Med en velbeskrevet projektrejse har projektgruppen en klarere forståelse af projektets forløb og en god mulighed for at trække vigtig læring ud af projektforløbet.

Sådan gør du

  1. Print Projektrejsen, tegn en streg på en flip-over eller sæt en tapestreg på bordet som underlag.

  2. Inputs fra involverede partnere. Formålet er at få forskellige perspektiver fra alle partere, der har samarbejdet i et projekt, sat kronologisk op. Vi tager udgangspunkt i en vandret tidslinje, herpå placeres tidspunkter for hændelserne. Under tidslinjen placeres alle de væsentligste aktiviteter, der skete. Over tidslinjen placeres de tanker og reflektioner, der er forbundet hermed.

    På post-its noteres svar på følgende spørgsmål, som så organiseres på tidslinjen.

    • Afgørende øjeblikke 3 til 5 nedslag, som hver enkel oplever som de vigtigste.

    • Hvordan udviklede projektet sig – gennemgå et mere kronologisk forløb sammen. Hvad skete helt konkret: udspil, møder, rapporter, konsulent inputs etc. Hvem var involveret?

  3. Hvad var udfordringerne/sejrene undervejs? Afslut med at bede alle deltagerne, danne sig et overblik over rejsen/forløbet og placér ikoner, der repræsenterer, der hvor de oplevede, at det gik allerbedst (hjerte), hvor de mener, der bør kigges nærmere (udråbstegn), og hvor det gjorde ondt (lyn). Det kan også være vigtigt at notere reflektionerne i forbindelse med denne afsluttende del.

Materialer

Print skabelonen Projektrejse - eller brug en rulle papir eller en tapestreg på bordet som underlag.

Print evt. 2 sider med Ikoner

Print metode text

Tips

Det er en god idé at bruge Post-it’s - så der nemt kan flyttes eller byttes om.

Luk