Proto- & provotyper

Test idéer af hurtigt. En prototype er en visualisering af en idé eksempelvis en skitse af et offentligt brev. Det afgørende er at få hurtige inputs til en ufærdig idé fra slutbrugerne, for at videreudvikle idéen.

Provotyper derimod, er skitser af løsningstyper, som er urealistiske, men som kan provokere en diskussion med brugere: Hvad vil de i hvert fald ikke have?

Prototyper
Prototyper har til formål, at vise et reelt, men ufærdigt bud på, hvordan nye løsninger kan se ud. Det afgørende er hurtigt, at kunne teste idéer af, i stedet for, at tale om en idé, ved at konkret at teste får man hurtigt konkrete inputs.
Eksempelvis testede vi en prototype af, om en idé om et vidensdelingformat mellem lærere. Vi testede idéen af med målgruppen og fik dermed på en time vigtige inputs med hjem til justering af idéen.
Prototyper kan bruges til at teste idéer flere gange undervejs, som en del af en iterativ proces.

Provotyper
Provotyper minder om prototyper, men har et andet formål. Provotyper er skitser af løsningstyper, som er urealistiske, men som kan provokere en diskussion med brugere, beslutningstagere og andre aktører om de forhold, som er afgørende, at tage højde for i udviklingen af nye initiativer. På den måde hjælper provotyper dig til at få italesat nogle af de forhold, som brugerne har svært ved at sætte ord på i et interview eller en prototypetest.
I et projekt for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense var en provotype eksempelvis ”Førstevælger”, hvor de langtidsledige fik udleveret profilbeskrivelser af alle sagsbehandlere – og hvor borgere selv kunne vælge den sagsbehandler, som de vil gå hos. En provotype kan også være eksterne illustration af en service eller en organisation for at have en diskussion om, hvad det ikke skal være.
Provotyper kan bruges som en del af den første brugerresearch eller i forlængelse af første runde idégenerering.

Sådan gør du

  1. Beslut et fokus for provotyperne. Du og dit projektteam starter med at lave en brainstorm på, hvilke temaer, som kan være svære at belyse med interview/observation, og hvor provotyper derfor kan være en hjælp.
  2. Skab provotype: Beskriv hvilke provotyper, der vil kunne hjælpe brugere, beslutningstagere og andre aktører til en refleksion over temaerne i fokus.
  3. Bring provotype i spil: Præsenter din provotype for dem, du gerne vil have feedback fra – det kan være borgere, frontpersonale eller andre. Præsenter provotypen grundigt, så man får en fornemmelse af en hverdag, hvor provotypen findes. Spørg, hvad provotypen helt konkret vil betyde for vedkommende – skriv ned undervejs. Brug deres feedback til at formulere udviklingsspørgsmål, du kan arbejde videre med.

Materialer

Prototypen eller provotypen kan være papir med et illustrativt billede og en kort beskrivelse af idéen. Eller det kan være en eksisterende genstand, du taper noget på - alt afhængig af idéen.

Print metode text

Luk